Curriculum

Pieter Boulogne (°1982, Leuven) is professor Russische literatuur (KU Leuven), literair vertaler en sociaal tolk.

In 2000-2004 studeerde hij Oost-Europese Talen en Culturen in Leuven. Hij  was een semester lang student van de Sint-Peterburgse Staatsuniversiteit.

In 2004-2005 beëindigde hij zijn Academische Lerarenopleiding en doorliep hij een opleiding tot sociaal tolk in Brussel. In 2005-2006 verbreedde hij zijn filologische horizon met een Bachelorprogramma in de Franse en Italiaanse Taal- en Letterkunde. In hetzelfde jaar deed hij zijn eerste ervaringen op als zelfstandige vertaler en tolk.

In de periode 2006-2010 werkte hij als Leuvense doctoraatsbursaal, onder begeleiding van professor Emmanuel Waegemans, aan het literatuurhistorische proefschrift Het temmen van de Scyth. De Nederlandse receptie van F.M. Dostoevskij. Daarna was hij een klein jaar lang coördinator van het aan de KU Leuven opgerichte Centrum voor Russische Studies, dat toen door professor Tatjana Soldatjenkova (светлая ей память) geleid werd.

Tussen 2012 en 2016 heeft hij veel bijgeleerd over de Russische taal, cultuur, literatuur en geschiedenis, door er les over te geven aan allerlei instituten, waaronder de UAntwerpen, de KU Leuven en de UGent. Ook leidde hij een jaar lang sociaal tolken en vertalers op vanuit Kruispunt Migratie-Integratie. In 2016 werd hij aangesteld tot halftijdse professor Russische letterkunde aan de Leuvense slavistiek, die prompt ter ziele ging (er is geen causaal verband). Tussen 2015 en 2019 gaf hij daarnaast als gastprofessor aan de UGent Russische literatuur, moderne Russische cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van Rusland.

Van oktober 2018 tot oktober 2022 was hij directeur van CETRA (Centre for Translation Studies, KU Leuven), dat al meer dan drie decennia jaarlijks een internationale vertaalwetenschappelijke zomerschool organiseert.

Tegenwoordig leidt hij aan de letterenfaculteit (campus Antwerpen) vertalers en tolken op, binnen de masteropleiding Master in het literair vertalen, Master in het vertalen en Master in het tolken. In de bacheloropleiding Toegepaste taalkunde geeft hij Russische grammatica. Op de campus Leuven geeft hij, binnen de masteropleiding Westerse literatuur, het vak ‘Russische literatuur: revolutie en reactie’ (van het slachtblok der rationalisering gegrist). Zijn onderzoeksinteressen bevinden zich op het kruispunt van de descriptieve vertaalwetenschap en de literatuurgeschiedenis.

Op 1 oktober 2022 is zijn aanstellingsvolume aan de KU Leuven uitgebreid tot 100%, waardoor hij op zijn veertigste voor het eerst in leven een voltijdse baan heeft.

Voor uitgeverij Leesmagazijn vertaalde hij dichtwerk en essays van de Russische dichter/activist Kirill Medvedev (onder de titels Alles is slecht en Biopolitiek), een liefdesnovelle van Vsevolod Petrov (De Manon Lescaut van Tourdeille) en, uit het Frans, een filosofisch essay van Emanuele Coccia (Het leven van de planten). Voor Perdu vertaalde hij expertimentele poëzie van Galina Rymboe (tijd van de aarde). Voor B&L vertaalde hij een bundel verhalen van Aleksandra Boltovskaja (Hoe ik het plan van mijn moeder saboteerde en trouwde met een Belg), over haar cultuurschok als Russin in België. In het voorjaar van 2022 ging hij als docent literair vertalen aan de slag voor de Vertalersvakschool. Momenteel vertaalt hij, voor Octavo publications, het Franse boek Métamorphoses van Emanuele Coccia.

Hij is gecertificeerd als sociaal tolk in/uit het Russisch, het Frans en het Italiaans, en als sociaal vertaler in/uit het Russisch, uit het Frans en uit het Italiaans (waarop een stoflaag ligt).

Pieter Boulogne heeft een vader, een moeder, een zus, een lief, twee drie dochters, twee katten [Choucroute is dood] één kat twee een katten [Lili is erbij gekomen, maar Kapka is dood] en vier twee nul kippen [vos/marter?].

Hij woont in Wallonië. Vlamingen die op bezoek willen komen, moeten zich eerst laten vaccineren tegen buiktyfus en poliomyelitis.

Hij overweegt een stem op steunt de PVDA-PTB, maar en stemtde bij de volgende vorige verkiezingen Ecolo (op gemeentelijk niveau).

%d bloggers liken dit: