Maandelijks archief: juli 2013

Redevoering van Nadezjda Tolokonnikova (Pussy Riot) van 26 juli 2013

Afbeelding

De onderstaande tekst is een vertaling uit het Russisch van de op 26 juli 2013 in de rechtbank door Nadezjda Tolokonnikova (een van de veroordeelde leden van de punkrockband Pussy Riot) uitgesproken redevoering, in het kader van haar (opnieuw geweigerde) aanvraag tot vervroegde vrijlating. De Russische tekst werd diezelfde dag gepubliceerd door Radio Svoboda.

“Opnieuw wil ik het hebben over heropvoeding. Voor de zoveelste keer op rij kom ik tot de overtuiging dat authentieke opvoeding in Rusland enkel kan bestaan op autodidactische wijze. Als je jezelf niets aanleert, dan zal niemand je wat aanleren. En als ze je toch iets aanleren, dan is het god weet wat. Met de huidige machthebbers heb ik veel, extreem veel stilistische meningsverschillen. Dat aantal wordt stilaan problematisch.

Wat kunnen ons de organen van de staat aanleren? Hoe kan mij iets worden bijgebracht door de strafkolonie, en jullie door pakweg de televisiezender Rossija-1? Tijdens zijn speech na het ontvangen van de Nobelprijs zei Iosif Brodski: ‘Hoe rijker de esthetische ervaring van het individu is, en hoe sterker zijn smaak is, des te duidelijker zal zijn ethische voorkeur zich manifesteren en des te vrijer zal hij zijn – al betekent dat niet dat hij ook gelukkiger zal zijn.’

Opnieuw zijn we in Rusland in zo’n situatie beland dat verzet – en dat verzet is niet in de laatste plaats van esthetische orde – onze enig mogelijke morele keuze en onze burgerplicht is geworden.

De esthetiek van het regime van Poetin is conservatief. Het is geen toeval dat ze consequent, halsstarrig refereert en nieuw leven geeft aan de esthetische opvattingen van twee historisch voorgaande regimes: de esthetiek van het tsarenrijk en de idioot geïnterpreteerde esthetiek van het socialistisch realisme, met zijn aan de leider loyale arbeiders van de spreekwoordelijke Oeralwagonfabriek. Die reanimatie gebeurt dermate lomp en ondoordacht, dat de ideologische apparaten van het politieke bestel geen enkele lof toekomt. Zelfs een woestenij is, in haar minimalisme, bekoorlijker en aantrekkelijker.

Iedere instelling die in Rusland afhangt van de staat, en zeker een dermate belangrijk onderdeel van de staatsrepressiemachine als de strafkolonie, draagt met kruiperige toegewijdheid bij tot die petieterige esthetiek.

Als je bijvoorbeeld een vrouw bent, zeker als je jong en enigszins aantrekkelijk bent, dan ben je gewoonweg verplicht om deel te nemen aan de schoonheidswedstrijden die in de strafkolonie georganiseerd worden. Als je niet deelneemt, kom je niet in aanmerking voor vervroegde voorwaardelijke invrijheidsstelling vanwege het aan je laten voorbijgaan van de Miss Charming-wedstrijd. Als je niet deelneemt, dan betekent dat, volgens het besluit van de strafkolonie en van de rechtbank die haar napraat, dat je niet actief wil deelnemen aan het leven. Mijn standpunt is net dat mijn principiële en weldoordachte actieve deelname aan het leven zich manifesteert in de boycot van de schoonheidswedstrijd. Mijn actieve levenshouding – die van mij alleen is, en niet samenvalt met de conservatieve houding van de strafkampdirectie – brengt me tot de studie van boeken en kranten, waarvoor ik zoveel mogelijk tijd tracht te maken door naar de afstompende activiteiten van de strafkolonie mijn kat te sturen.

Overal – op de schoolbanken, in de gevangenissen, aan de universiteit, in de kieshokjes en voor televisie – worden we aangeleerd te gehoorzamen, te liegen, op onze tong te bijten, ‘ja’ te zeggen als we zin hebben in ‘nee’. Als we ons willen wagen aan de grote beschavingsopgave zullen we in onszelf, in onze kinderen en in onze vrienden een tegengif moeten ontwikkelen voor deze gedweeheid, die de mens opvreet.

Ik eis dat een kat een kat genoemd wordt. Het klopt dat ik gedeeltelijk gezakt ben voor de toets van de strafkolonie aangaande mijn loyaliteit aan het conservatieve waardensysteem en zijn esthetiek, maar het is ridicuul om te beweren dat ik geen actieve levenshouding aan de dag leg.

Niet minder ridicuul zijn de zogezegde “overtredingen” die mij ten laste worden gelegd. Het is waar dat ik uit mijn eerste cel aantekeningen meegenomen heb waarin de hel en de onmenselijke omstandigheden beschreven worden die de voorlopige hechtenis in Moskou voor mij betekenden. Natuurlijk zijn de medewerkers van die gevangenis vreselijk kwaad op mij geworden, hebben ze me een overtreding aangesmeerd en hebben ze me op volledig illegale grond verbod gegeven om zelfs in mijn eigen cel aantekeningen te maken – met hun eindeloze doorzoekingen van mijn cel hebben ze me al mijn aantekeningen afhandig gemaakt. Het is waar dat ik in het kampziekenhuis tijdens mijn hospitalisatie vanwege hevige hoofdpijnen geen buiging tot op de grond gemaakt heb tegenover een van de plaatselijke medewerkers, die daardoor op zijn tenen was getrapt. Het klopt dat ik in club IK-14 geweest ben. En wat dan nog? Tijdens de behandeling van mijn aanvraag tot vervroegde voorwaardelijke invrijheidsstelling door de rechtbank van het arrondissement Zoebovo-Poljanski, was me gezegd om in de strafkolonie deel te nemen aan het verenigingsleven.

Mijn vriendin Marija Aljochina kreeg een negatief antwoord op haar aanvraag tot vervroegde voorwaardelijke invrijheidsstelling omdat ze – O, wat een onheil! – op haar werkplaats gesignaleerd was zonder wit hoofddoekje. Ik vraag me af of de rechter die een dergelijke verordening uitspreekt beseft waar hij mee bezig is.

Ik weet dat ik in het Rusland dat Poetin achternaholt nooit vervroegd zal vrijkomen. Ik ben naar deze rechtbank gekomen om nogmaals de absurditeit aan het licht te brengen van de olie-gas-en-grondstoffen-rechtspraak, die mensen verdoemt tot een zinloos bestaan in een strafkamp, zogezegd vanwege aantekeningen en hoofddoekjes.

Het is van belang om diegenen die vandaag de kracht en de macht hebben om ons te verpletteren eraan te herinneren dat niemand hen garanties kan geven over waar ze morgen zullen staan. De macht is niet eindeloos – dat is zelfs nog onvermijdelijker dan dat twee maal twee vier is. Als machthebbers – en dat geldt voor hen allemaal – dat inzien, dan moeten ze zichzelf beteugelen. Om hun eigen toekomst veilig te stellen.

De machthebbers krijgen vast nog eens de rekening gepresenteerd voor hun opvoeding van de conformistische massa, voor hun heropvoedingsmaatregelen – over opvoeding gesproken! – om het individu te doen aansluiten bij de gehoorzame massa. Want een macht die gebaseerd is op loyaliteit en bereidheid tot gehoorzaamheid, en niet op de doordachte principes en de overtuigingen van haar onderdanen, is zwak. Als jullie macht gebaseerd is op de indifferentie, of zelfs op de angst van de mensen, dan is dat voor jullie bijzonder slecht nieuws. Morgen zal wie uit conformisme zijn stem aan Poetin gaf aan de kant gaan staan van wie dan de nieuwe macht zal uitmaken.

Vroeger ergerde ik me aan het argument ‘Wie anders dan Poetin?’. Nu haal ik daar plezier uit, steeds meer en meer. Want dat argument impliceert geen getrouwheid aan Poetin, maar wel een latente verwerping. Alternatieven zijn er steeds meer en meer. Hun aantal groeit onder meer vanwege de onbehouwen, paniekerige, repressieve acties van de machthebbers. Ongezien ridicuul is de reactie die ze uit hun hoed getoverd hebben ten overstaan van Aleksej Navalnyj, die daarentegen blijk gegeven heeft van principes, moed en getrouwheid aan zijn overtuigingen. Daardoor is het politiek kapitaal van Navalnyj toegenomen, en niet dat van de machthebbers.

Ik ben trots op iedereen die bereid is op de bres te gaan staan voor zijn principes. Enkel op die manier kunnen er grote politieke, morele en esthetische veranderingen komen. Ik ben trots op iedereen die op een zomeravond uit zijn comfortzone gekomen is, die op 18 juli [NVDV: toen vond een spontane demonstratie plaats tegen het vonnis in de zaak Navalnyj] de straat op is gegaan om zijn rechten op te eisen en zijn waardigheid als mens te verdedigen.

Ik weet dat onze symbolische macht, die voortkomt uit overtuigingen en moed, jaar na jaar sterker wordt, dat ze aan het veranderen is in iets groters. En dan zullen Poetin en wie uit zijn hand eet over de staat de macht verliezen.”

Getagged , , , , , , , , , , , , , ,

Navalnyj kandidaat-burgemeester Moskou

Van Poesjkin tot Poetin en snel terug

Op 10 juli 2013 heeft Aleksej Navalnyj, bekend van zijn blog over de graaicultuur van de overheidspartij, bij het kiescomité Mosgorizbirkom de nodige handtekeningen neergelegd om zich verkiesbaar te stellen tot burgemeester van Moskou. Ik was in de buurt en kon zien hoe dat in zijn werk ging: de goed vertegenwoordigde politiemacht liet aan het honderdtal mensen dat Navalnyj begeleidde met een megafoon weten dat hun actie (er waren geen spandoeken en er werden aanvankelijk geen slogans gescandeerd) “niet goedgekeurd” was, waarna ze Navalnyj met een man of vijf een politiebusje insleurden. De massa liet zich niet intimideren.

Korte tijd daarop werd Navalnyj weer vrijgelaten – kennelijk werd de politieactie door hogerhand te ijverig bevonden. Toen gaf hij deze korte speech (hij was zo vriendelijk om ditmaal net voor mijn neus te gaan staan):

Daarna trokken Navalnyj en zijn medestanders door Moskou om brochures over zijn programma uit te…

View original post 235 woorden meer

Navalnyj kandidaat-burgemeester Moskou. Kroniek van een aangekondigde veroordeling

Op 10 juli 2013 heeft Aleksej Navalnyj, bekend van zijn blog over de graaicultuur van de overheidspartij, bij het kiescomité Mosgorizbirkom de nodige handtekeningen neergelegd om zich verkiesbaar te stellen tot burgemeester van Moskou. Ik was in de buurt en kon zien hoe dat in zijn werk ging: de goed vertegenwoordigde politiemacht liet aan het honderdtal mensen dat Navalnyj begeleidde met een megafoon weten dat hun actie (er waren geen spandoeken en er werden aanvankelijk geen slogans gescandeerd) “niet goedgekeurd” was, waarna ze Navalnyj met een man of vijf een politiebusje insleurden. De massa liet zich niet intimideren.

Korte tijd daarop werd Navalnyj weer vrijgelaten – kennelijk werd de politieactie door hogerhand te ijverig bevonden. Toen gaf hij deze korte speech (hij was zo vriendelijk om ditmaal net voor mijn neus te gaan staan):

Daarna trokken Navalnyj en zijn medestanders door Moskou om brochures over zijn programma uit te delen aan de Moskouse kiezers. Dit meisje deed dat met een bijzondere hartstocht:

Dit is het filmpje dat het campagneteam van Navalnyj van zijn eerste verkiezingscampagnedag maakte. De lichte toon contrasteert met de grimmige sfeer waarin de campagne begonnen was (van de pogingen tot intimidatie door de politie is niets in het filmpje terecht gekomen – Navalnyj profileert zich niet als martelaar):

Een dikke week later, op 18 juli 2013, werd Navalnyj na een (eerste) schijnproces in Sovjetstijl veroordeeld tot vijf jaar vrijheidsberoving, wat in Rusland behalve een praktisch ook een formeel beletsel vormt om nog een politieke carrière na te streven. Van zodra dat vonnis in werking treedt (dat was 18 juli al het geval, maar na massaal straatprotest van Moskovieten werd die beslissing tot nader order geannuleerd) – wat een administratieve beslissing is – verdwijnt Navalnyj achter slot en grendel.

Navalnyj en zijn echtgenote na het horen van het vonnis van 18 juli 2013.

Navalnyj en zijn echtgenote na het horen van het vonnis van 18 juli 2013.

Voor zijn strijd tegen de overheidscorruptie, die ook effectief vruchten heeft afgeworpen, betaalt Navalnyj een dure prijs. Of het Kremlin ooit de rekening voor zijn lafheid zal worden gepresenteerd, valt moeilijk te voorspellen. In ieder geval komen dergelijke overduidelijk politiek gemotiveerde processen de populariteit van Poetin bij de Moskovieten niet ten goede. Daartegenover staat dan weer dat het charmeoffensief jegens de bevolking, dat een decennium geleden door de machthebbers gelanceerd werd, stapsgewijs vervangen wordt door de vanonder het stof gehaalde duimschroeven – wat voorlopig in het algemeen beschouwd hetzelfde effect oplevert (collectieve gedweeheid).

Getagged , , , , , , , , , , , ,