Tagarchief: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

De UA en Rusland

In het laatste nummer van haar huismagazine Universiteit Antwerpen (2013, № 7, pp. 18-19) profileert de Universiteit Antwerpen zich op BRIC-land Rusland.

Het doet de vakgroep Russisch van de integrerende Vertalers & Tolken van de Artesis Hogeschool oprecht plezier dat de Universiteit Antwerpen Rusland in dat stuk erkent als ‘economische wereldmacht’ en als ‘groeiregio’.

Tegelijkertijd willen we onze spijt betuigen dat deze woordelijke erkenning gepaard gaat met de feitelijke afschaffing van de vakgroep Russisch (die is sinds dit academiejaar uitdovend). Als gevolg daarvan kan de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen geen Russisch taalonderricht op universitair niveau aanbieden aan haar studenten.

Andere Vlaamse universitaire associaties zetten wel ten volle in op de studie van het Russisch, zowel in de vertaler- en tolkopleidingen als in de taal- en regiostudies. Kennelijk oordelen zij dat dit onderricht geen overbodige luxe vormt om pedagogische, wetenschappelijke en economische samenwerking met Rusland in de hand te werken.

Namens de vakgroep Russisch, Departement Vertalers en Tolken, Artesis Hogeschool Antwerpen,

Pieter Boulogne, hoofd

Greet Vanhassel, werkleider

Nadezhda Zhirovova, docent

Nelly Grebeneva, praktijkassistent

Getagged , , , , , , ,